A természet nagy könyve a matematika nyelvén íródott

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2011 óta regisztrált, majd 2015 óta AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT. Fontos intézményünkben a diákok differenciált fejlesztése, így a valamiben is kiemelkedő képességet mutatók tehetséggondozása.  Rendkívül sok tehetséggondozó foglalkozást és programot működtetünk, melyek száma évről évre nő. A fenntartó, az iskolai alapítvány és pályázatok révén igyekszünk megteremteni a tehetséggondozó tevékenység infrastrukturális és humánerőforrásbeli hátterét. Hisszük, hogy az általános iskolai tehetséggondozás segít a tanulók speciális és általános fejlődésében, önértékelésük, szociális és vezetői kompetenciáik erősödésében, és nem utolsó sorban a pályaorientációban. Pályázataink révén is segíteni próbáljuk a tehetséges diákok azonosítását, tehetségük gondozását és a szülői házzal a tehetséggondozást szolgáló folyamatok megismertetését. Ezt szolgálta a 2019/2020-as tanév során az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA támogatásával, az EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ lebonyolításában iskolánkban megvalósuló „A természet nagy könyve a matematika nyelvén íródott” című pályázati program.

„A matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása” című pályázati kiírásra a projektet 2 pedagógus írta és valósította meg. Farkas Csabáné műszaki-matematika-logikai és Kurtán Mónika a természettudományos tehetséggondozást végezte, illetve mindketten fejlesztették a programba bevont diákok digitális kompetenciáit is. Átfogó célunk volt ezen kompetenciák erősítése, ezen felül általános felfedezési tapasztalatokat nyújtó komplex tehetséggondozó program megvalósítása. Ez a program iskolánkban már hagyományokkal rendelkezik.

A 40 órás tanórán kívüli élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása a 2020 januárjában vette kezdetét és – a járványhelyzet miatt meghosszabbításra került – a vége 2020. decemberéig tartott. A program kiegészült volt tanlóink (aki ma már orvosi egyetemisták) előadásával és szakmai, de élményt adó kirándulásokkal a Hortobágyi Nemzeti Parkba, ahol egyik alkalommal vezetett túrán vehettek részt a diákok, a másik alkalommal pedig a 2020-as év madarát, az erdei fülesbaglyot figyelhették meg távcsövekkel, majd előadást hallgattak meg róla, illetve mikroszkópok segítségével elemezték az általuk összegyűjtött bagolyköpeteket. Sor került a tervezett kerékpártúrára is a Berettyó-folyó mentén, amikor Vécsei Tibor a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnöke tartott érdekes foglalkozást Berettyóújfalu és környékének vízrajzáról, természeti adottságairól.

A pályázati program megvalósításának lépéseiről folyamatosan hírt adtunk a többi diák, a tantestület és a szülők részére is. Igyekeztünk azonos követelmény rendszert kialakítani, közösen értékelni pozitív, esetlegesen negatív változásokat is. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek érzelmi intelligenciáját, szociális kompetenciáját, énképét fejlesszük.  Ehhez a munkához igénybe vettük az iskolapszichológus segítségét is.  

MIT NYERTEK DIÁKJAINK A PROGRAM ÁLTAL?

Tehetséggondozó programunk fókuszában a matematikai, természettudományos és a digitális kompetenciák fejlesztése állt. Mégis azt mondhatjuk, hogy ezen területeken túlmutató fejlesztés valósult meg, hiszen a programok sokoldalú személyiség-fejlesztést és pályaorientációt is lehetővé tettek a résztvevő diákjaink számára. Mind az általános intellektuális képességük, mind a matematikai és természettudományos gondolkodásuk fejlődött. Lehetőségünk volt arra is, hogy feltérképezzük a tanulók gyengeségeit, erősségeit. Hasznos volt a gazdagító anyagok feldolgozása a foglalkozás során, így a nehezebb feladatok megoldása még jobban elmélyítette az eddigi tudásukat, azt alkalmazó szintre emelte. Számos versenyeredmény és tárgyi produktum (ppt-prezentációk tablók, és madárvilágot bemutató, kreativitást mutató album is létrehozásra került. Fontosnak tartottuk, hogy a versenyt inkább játéknak tekintsék, mint vizsgának. Nem akartuk, hogy a tehetséggondozást a versenyre való felkészüléssel azonosítsák, hisz meglátásunk szerint a verseny csak egy része a tehetséggondozásnak.