Képgaléria - KEOP - 1. rendezvényFenntartható életmódot a gyermekeknek!

A József Attila Általános Iskolában 2012. június 6-án rendeztük meg a KEOP-6.1.0/A/11-2011-0133 kódszámú, „Fenntartható életmódot a gyermekeknek!” címû pályázat elsõ rendezvényét. A pályázat benyújtója Berettyóújfalu Város Önkormányzata, a programok megvalósításának helyszíne iskolánk. A lebonyolítás költsége 4 383 024 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg. A támogatás összege 4 163 873 Ft. Az önerõ a teljes összeg öt százaléka 219 151 Ft. A projektmenedzsment tagjai Bukusné Tóth Lívia és Tóth Erzsébet.

A projekt célja a fogyasztók (az iskolai tanulók) környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, fõleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés, szabadidõ) a fenntarthatóbb választási lehetõségek népszerûsítésével. Ebbõl a szempontból az iskolai nevelés kritikus jelentõségû. Ismereteket kell szerezni, készségeket, hozzáállást, értékrendet kell formálni természeti környezetünk megõrzése érdekében. A pályázat konkrét célja a kompetens és felelõs fogyasztói magatartás elterjesztésének segítése is.

 Megadott forgatókönyv szerint öt rendezvény valósul meg 2012-ben az iskola 350 tanulójának aktív részvételével.  A programok célja minden esetben a környezettudatos gondolkodásmód megismertetése, terjesztése, ösztönzése.

 Az elsõ rendezvény az iskola 7-8. osztályának 70 tanulója számára az Otthonunk címû film vetítésével indult, amely felhívta a figyelmet a globális felmelegedés hatásaira és az ezzel összefüggõ problémákra. Az ezt követõ „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” címû elõadás legfontosabb üzenete az volt, hogy szokásaink átalakításával jelentõsen csökkenthetjük ezt a környezeti veszélyt.

 A prezentáció megtekintése után a gyerekek megbeszélték tapasztalataikat az elõadóval, majd forgószínpadszerûen kiscsoportos foglalkozásokon vettek részt. Az egyik helyszínen a néha pazarló autózási szokásokra helyeztük a hangsúlyt az elõzetesen kiosztott kérdõívek tapasztalatainak tükrében. Ezt követte a kreatív foglalkozás, melynek során – újrahasznosítva néhány már használati értékét veszített tárgyat – kisautót készítettek a csoportok. Minden tanuló kiszámította az ökológiai lábnyomát, természetesen megfelelõ infokommunikációs eszközök bevonásával. Javaslatot is tettek ennek az értéknek a csökkentésére, hiszen a szelektív hulladékgyûjtés, a kerékpárral közlekedés, a hazai termékek vásárlása többnyire számukra is a fenntarthatóság irányába mutat. Fontos célja volt még a foglalkozásoknak a környezettudatos gondolkodásmódot részletesen személtetõ weboldalak megismertetése a diákokkal.

Mindezek után átadtuk az elõzetesen meghirdetett Bringázz a suliba! címû vetélkedõ díjait annak az öt tanulónak, akik egy hónapon keresztül a legtöbbször érkeztek kerékpárral az iskolába.

Az iskola aulájában megtekinthetõ egy kiállítás újrahasznosított használati tárgyakból. Ezen produktumok elkészítésében minden osztály tanulója (gyakran szüleikkel) részt vett.

A fenntartható életmód egyik fontos eleme a táplálkozás. A projekt fõbb céljainak figyelembe vételével hazai élelmiszerekbõl álló, tartalmas tízórait és ebédet biztosítottunk a résztvevõknek.

Úgy gondoljuk, hogy a lakosság nem rendelkezik elegendõ információval életmódjának környezeti hatásairól, az uralkodó fogyasztói szokások sokszor ellentétesek a fenntarthatóság elveivel. Természeti környezetünk megõrzésének sikere attól is függ, hogy mennyire fogadjuk el elsõdlegesnek az élõ környezet létfontosságú funkcióinak védelmét, mennyiben vagyunk hajlandóak olyan fogyasztói szokásokat és életmódot választani, amelyek nem vezetnek a létfenntartó környezeti folyamatok tönkretételéhez.

A szemléletformálással célunk a fenntartható fogyasztói minták és magatartás közvetítése minél szélesebb körben. A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttmûködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni a fenntartható alternatívákat, használatuk módját, és megismertetni a fogyasztás környezeti hatásait.                                                                                                   

Berettyóújfalu, 2012. június 6.                      

Bukusné Tóth Lívia, Tóth Erzsébet
projektmenedzsment