MUNKATÁRSAINK 2023-2024

Kurtán Mónika                      igazgató                                           biológia tehetséggondozás

Herczegh Barna                    igazgatóhelyettes                              történelem tanár

dr. Körtvélyesiné Bokross Eszter           igazgatóhelyettes                történelem tanár, gyakornok mentora 

 

 

Ssz.

NÉV

FŐ FELADAT

EGYÉB FELADAT

1.

Árgyelán László

teniszórák vezetése

 

 

2.

Bereckiné Szabó Veronika

tanító

 

osztályfőnök (3.a)

Boldogságóra programfelelős

3.

 

Borsos Borbála

tanító

napközi vezető

4.

Brandtnerné Varró Andrea

 

tanító

osztályfőnök (2.a)

5.

Cseke Szilvia

 

tanár: magyar irodalom és nyelvtan

osztályfőnök (6.b)

DÖK-mentor

magyar szakkör vezető

6.

Enyedi-Sárosi Mária

tanító informatika műveltségterülettel

osztályfőnök (6.a)

robotika szakkör vezető

tanulószoba vezető

7.

Frank Ádám (gyakornok)

matematika tanár

 

tanulószoba vezető (5-6.d)

8.

Frank Róbertné

 

tanár: angol

angol nyelvvizsga előkészítő vezető

ERASMUS projektfelelős

9.

Gere Kata (gyakornok)

tanító, angol műveltség területtel

angol szakkör vezető

matematika szakkör vezető

10.

Gyulai Andrea

 

tanár: matematika – fizika

osztályfőnök (8.b)

matematika szakkör vezető

11.

Hálóné Pozsár Erika

 

tanár: német, etika

napközi vezető

német nyelvvizsga előkészítő vezető

12.

Herczeghné Balázs Gyöngyi

tanár: német, testnevelés

testnevelés munkaközösség-vezető

DSK vezető

napközi vezető

13.

Kiss Tamás

 

tanár: magyar

osztályfőnök (5.a)

könyvtáros

magyar szakkör vezető

14.

Kissné Varga Katalin

tanító

DSK vezető

KT-elnök

Kézilabda az iskolában program felelőse

15.

Kocsisné Jován Ildikó

 

tanító

 

16.

Kulcsár Istvánné

tanár: angol

 

osztályfőnök (8.a)

ERASMUS projektfelelős

17.

 

Kupás Ágnes

tanító

napközi vezető (4.a)

18.

Dr. Lingvayné Bánszki Andrea

tanító, testnevelés spec. kollégium

osztályfőnök (4.a)

19.

Magyar Emese

tanító, ének spec. kollégium

osztályfőnök (4.b)

alsós munka-közösség vezető

20.

Nagy Ilona Éva

óraadó rajztanár

 

21.

Nagyné Józsa Zita

tanító

osztályfőnök (1.b)

gyermekvédelmi felelős

22.

Nagyné Tóth Julianna

 

tanító

osztályfőnök (2.b)

23.

Némethné Kiss Marietta

tanító,

tanár: ének-zene

osztályfőnök (3.b)

napközi vezető

matematika szakkör vezető

24.

Oláh Karola (gyakornok)

 

tanár: magyar

tanulószoba vezető, könyvtáros

25.

Puskárné Sós Gabriella

tanító

 

 

26.

Serra-Páka Szilvia

biológia-kémia tanár

 

osztályfőnök (7.b)

természettudományos és kémia szakkör vezető

Út a középiskolába projektben mentor

27.

Strazsanecz János

 

tanár: informatika, technika

osztályfőnök (7.a)

28.

Szakáll Ferencné

 

tanár: matematika, fizika

 

felsős munkaközösség vezető

gyakornok mentora

matematika szakkör vezető

29.

Szilágyi Baranyai Edit

 

tanító angol műveltség területtel

angol szakkör vezető

30.

Tornyi László

tanár: földrajz, testnevelés

DSK vezető

futball szakkör vezető

31.

Vargáné Hari Krisztina

tanító, fejlesztő pedagógus

osztályfőnök (1.a)

iskolai alapítvány kuratóriumi tagja, Boldogságóra programfelelős

32.

Vereczki Viktória gyakornok

angol-német tanár

osztályfőnök (5.b)

angol szakkör vezető

33.

Varga Mátyás

történelem

hon- és népismeret

állampolgári ismeretek

Széchenyi István Tagiskolából áttanító pedagógus

 

 

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ DOLGOZÓK

 

1.      Körtvélyesi Henrietta                 iskolatitkár

2.      Timkóné Kovács Zita                   adminisztrátor

3.      Noveczki Szabina                        adminisztrátor

4.      Müllerné Schmidt Andrea         pedagógiai asszisztens

5.      Veres Mónika                              pedagógiai asszisztens

6.      Tódor Tamás                                rendszergazda

7.      Dienes Béla                                  karbantartó

8.      Dér Istvánné                                takarító

9.      Budár Csilla                                  takarító

10.   Kun Lajosné                                 takarító

11.   Ari Török Boglárka                      takarító