Képgaléria - KEOP - 3. rendezvényFenntartható életmódot a gyermekeknek!

A Környezet és Energia Operatív Program által kiírt, „Fenntartható életmódot a gyermekeknek!” címû projekt harmadik rendezvénye valósult meg 2012.október 20-án a József Attila Általános Iskola, EPSZ 5-6.osztályos tanulói, valamint a Széchenyi István tagiskola ötödikes diákjai számára. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Minden alkalommal azonos forgatókönyv szerint zajlanak az események, pusztán – a mindenkori célcsoport életkori sajátosságainak figyelembe vételével – a tartalmakban, a téma feldolgozásának minõségében van különbség. A programok célja a környezettudatos gondolkodásmód megismertetése, terjesztése, ösztönzése a fenntarthatóság elveinek megfelelõen.

Immár közhelynek számít – olyan gyakran halljuk –, hogy globális környezeti problémák vannak, hogy olvadnak a sarki jégtakarók és a gleccserek, hogy a szélsõséges idõjárási jelenségek egyre intenzívebbek, hogy más fajokkal együtt a kihalás fenyegeti a jegesmedvéket, hogy könnyebben terjednek a fertõzések. Persze minden mindennel összefügg.  Pusztul a Földünk! Mára már egészen bizonyossá vált, hogy ez a folyamat emberi tevékenységek eredménye. Teljesen evidensnek tûnik tehát, ha mi tettük ilyenné természeti környezetünket, nekünk is kell helyrehozni. Az utóbbi idõben Földünk védelme égetõ ügyünkké vált!

Ez az üzenete az Otthonunk címû filmnek is, amelynek megtekintése követte az ünnepélyes megnyitót. A képsorok sokkoló képei, elképesztõ adatai megmutatták, mi várható néhány évtized múlva, ha az emberiség környezetkárosító tevékenysége tovább tart.  A hazai alapanyagokból összeállított, tartalmas és tápláló tízórai elfogyasztása után Pappné Erdei Anita, környezeti nevelõ elõadást tartott hangsúlyozva a film üzenetét, a globális felmelegedés okozta problémákat.                    A prezentáció után a gyerekek elmondták észrevételeiket, megfogalmazták, hogy eddig még nem gondolkodtak komolyan errõl a problémáról. Ráébredtek arra, hogy õk is felelõsek a saját valamint a jövõ nemzedék életminõségéért. Tudatosult bennük az is, hogy ez mennyire függvénye Földünk és természeti környezetünk állapotának

Az eddig megszerzett tudást a tanulók kooperatív foglalkozások során tovább mélyíthették  A forgószínpadszerûen, három helyszínen zajló csoportmunkák során Jeneiné Árva Erzsébet újrahasznosított papírból  kisautót készíttetett  a tanulókkal.  Nagyné Tóth Juliannánál játékos feladatokat oldhattak meg, valamint dobozok és mûanyag kupakok felhasználásával szállító jármûveket barkácsoltak. Pappné Erdei Anitával az informatika szaktanteremben ökológiai lábnyomot számítottak, ugyanakkor a környezettudatos gondolkodásmódot részletesen személtetõ weboldalakat is megismerhették.

A rendezvény végén meghirdettük a Ne pazarolj! címû fotópályázatot az iskola tanulói számára A  környezettudatos gondolkodás hangsúlyozva a pályamûveket digitális formában kérjük. A tíz legjobb alkotásból kiállítást rendezünk az iskola aulájában.

A délelõtt szellemiségének jegyében zártuk a rendezvényt a zöldségekben és gyümölcsökben bõvelkedõ egészséges ebéddel.

Céljaink igen összetettek. Amellett, hogy szeretnénk ráirányítani a figyelmet természeti környezetünk megóvására, tudatosítani szükséges a környezeti ártalmakat is, melyeket mi okozunk. Azt is el kell érni, hogy a tanulók akarjanak változtatni a rossz szokásokon, és késztetést érezzenek arra, hogy tegyenek valamit a Földért. A felelõs és kompetens fogyasztói szokások kialakítása is rendkívül fontos.

Úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül csak az egyébként is túlzsúfolt tananyag részévé kell tenni ezeket a tartalmakat, hanem hasonló, a kreativitást fejlesztõ és figyelemfelkeltõ alkalmakkal is lehet és kell is szemléletváltást elérni.

Berettyóújfalu, 2012. október 28.                       

Bukusné Tóth Lívia, Tóth Erzsébet
projektmenedzsment