Képgaléria - KEOP - 5. rendezvényA KEOP-6.1.0/A/11-2011-0133 kódszámú, „Fenntartható életmódot a gyermekeknek!” címû pályázat záró rendezvényét tartottuk 2013. január 25-én a József Attila Általános Iskolában a legkisebb korosztály, az elsõ-másodikosok számára. A projekt az Új Széchenyi Terv támogatásával valósult meg.

A júniustól januárig tartó rendezvénysorozat az intézmény valamennyi tanulóját érintette egyrészt a kreatív délelõttök kapcsán, másrészt a különféle vetélkedõkön (rajz, fotó, esszéíró) való részvételi lehetõséggel.

Minden rendezvényünk forgatókönyve azonos, viszont a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva az egyes foglalkozások idõkerete, az elõadás idõtartama a környezeti ártalmak bemutatásának mértéke változó. A programok célja a környezettudatos gondolkodásmód megismertetése, terjesztése, ösztönzése, olyan viselkedésminták közvetítése, amelyek a fenntarthatóság irányába mutatnak.

 A kreatív délelõtt nyitányaként ez alkalommal a My Friend, Boo címû jogtiszta rajzfilm kedves kis mackója kalauzolta a gyerekeket az élet különféle területein bemutatva a pazarló szokások következményeit a legkisebbek számára is érthetõ módon. Az egészséges táplálkozásról folytatott rövid eszmecserét követte a hazai alapanyagokból összeállított, tartalmas és tápláló tízórai elfogyasztása. Pappné Erdei Anita elõadása ráirányította a figyelmet a víz nélkülözhetetlenségére, valamint az ivóvíz értelmetlen pazarlására. A környezeti nevelõ színes ábrákkal, érdekes adatokkal alátámasztva tette szemléletesebbé mondanivalóját, hogy az írni-olvasni csak most tanuló kisiskolások figyelmét is tartósan lekösse.

 A prezentáció megtekintése után a gyerekek kérdéseket tettek fel az elõadónak. Mindnyájan kellemesen meglepõdve tapasztaltuk tanulóink – életkorukat meghazudtoló – széleskörû tájékozottságát a témával kapcsolatban. A kreativitást fejlesztõ csoportfoglalkozásokon is sikerült fenntartani az érdeklõdést. A tanító nénik rajzos, rejtvényes feladatokkal fûszerezve fogalmazták meg a gyerekekkel együtt, hogy miért is kell figyelnünk saját magunkra pazarló szokásaink megállításáért. Dr. Zákány Józsefné és Nagyné Tóth Julianna munkáját segítette néhány hetedikes tanuló is, ezzel kiküszöbölve az esetleges olvasási vagy egyéb nehézséget fõleg az elsõsöknél. Az ökológiai lábnyom kiszámítása igazi interaktív csemegének számított a kicsiknél is, eddig minden korosztály ezt a programot élvezte a legjobban. Mivel e tevékenység során rendkívül fontos, hogy javaslatot tegyenek a kapott érték csökkentésére, ezért meg is beszéltük, hogyan lehet takarékoskodni az energiával a nemes cél érdekében. Néhányan rájöttek arra is, hogy kis odafigyeléssel nemcsak a környezetükért tesznek sokat, hanem pénzt is spórolhatnak családjuknak Érdekes volt számukra annak felismerése, hogy a Föld, a természeti környezet védelme rajtuk is múlhat, õk is tehetnek sok aprósággal valamit azért, hogy megfékezzük, lelassítsuk a káros környezeti hatásokat. Fõ feladata volt még a foglalkozásoknak a környezettudatos gondolkodásmódot részletesen személtetõ weboldalak megismertetése a diákokkal.

A rendezvény utolsó momentumaként meghirdettük a Ne pazarolj! címû rajzpályázatot, majd a gyerekek nagy örömére átnyújtottuk minden részt vevõ tanulónak az ajándékkönyvet, Roca Nuria Környezetünk 3 õre címû kiadványát.

A fenntartható életmóddal kapcsolatban szükséges hangsúlyoznunk a táplálkozással, az élelmiszerek megvásárlásával összefüggõ rossz beidegzõdéseket, nem megfelelõ szokásokat. A projekt fõbb céljainak figyelembe vételével felhívtuk a figyelmet ezek megváltoztatására, a túlcsomagolt termékek mellõzésére, a hazai, tartósítószertõl mentes, egészséges élelmiszerek vásárlására.

Reményeink szerint a projekt üzenete minden tanulóhoz eljutott; amennyiben egyre többen hajlandóak vagyunk olyan fogyasztói szokásokat és életmódot választani, amelyek nem vezetnek a létfenntartó környezeti folyamatok tönkretételéhez, akkor a hétköznapi ember szintjén mindent megtettünk a jövõ nemzedék normális életminõségéért itt, a Földön.

Bukusné Tóth Lívia, Tóth Erzsébet
projektmenedzserek