Munkatársaink

BERETTYÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA  ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANTESTÜLET

1. Kurtán Mónika

  

igazgató – biológia – testnevelő

2. Herczegh Barna

 

igazgatóhelyettes – történelem

3. Váradiné Béres Beatrix

 

igazgatóhelyettes – tanító

4. Herczegné Balázsi Gyöngyi

 

testnevelés munkaközösségvezető – DÖK – testnevelő – német nyelv

5. Szakáll Ferencné

 

felsős munkaközösségvezető – matematika – fizika

6. Magyar Emese

 

alsós munkaközösségvezető – tanító

7. Balogh István

 

informatika – etika

8. Bartha Eszter

 

földrajz – történelem

9. Bereczkiné Szabó Veronika

 

tanító

10. Brandtnerné Varró Andrea

 

tanító

11. Cseke Szilvia

 

magyar nyelv és irodalom – tanító

12. Farkas Csabáné

 

matematika – rajz – etika

13. Frank Róbertné

 

angol nyelv

14. Gyulai Andrea Éva

 

matematika – fizika – informatika

15. Hálóné Pozsár Erika

 

német nyelv – tanító

16. Kiss Tamás

 

magyar nyelv és irodalom 

17. Kissné Varga Katalin

 

tanító – földrajz

18. Kocsisné Jován Ildikó

 

tanító

19. Kovács Zoltánné

 

tanító

20. Dr. Körtvélyesiné Bokross Eszter

 

magyar nyelv és irodalom – történelem

21. Kulcsár Istvánné

 

angol nyelv – tanító

22. Dr. Lingvayné Bánszki Andrea

 

tanító

23. Nagyné Józsa Zita

 

tanító – fejlesztő pedagógus

24. Nagyné Tóth Julianna

 

tanító

25. Némethné Kiss Marietta

 

tanító – ének-zene

26. Pintér Henrietta

 

tanító

27. Puskárné Sós Gabriella

 

tanító

28. Serra-Páka Szilvia

  biológia – kémia

29. Strazsanecz János

 

technika – informatika

30. Szilágyi-Baranyai Edit

 

tanító – fejlesztő pedagógus

31. Szító Mónika

 

történelem

32. Tornyi László

 

földrajz – testnevelés

33. Tóth Erzsébet

 

tanító – mérési rendszergazda

34. Turzó Renáta

 

tanító

35. Vargáné Hari Krisztina

 

tanító – fejlesztő pedagógus

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ DOLGOZÓK

1. Körtvélyesi Henrietta

 

iskolatitkár

2. Timkóné Kovács Zita

 

adminisztrátor

3. Pataki Mária

 

adminisztrátor

4. Noveczki Szabina

 

adminisztrátor

5. Kiss Ilona

 

könyvtáros

6. Veress Mónika

7. Müllerné Schmidt Andrea

 

pedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens

8. Kulcsár Zoltán László

 

informatikai rendszergazda

9. Balogh Katalin

10. Dér Istvánné

 

takarítónő

takarítónő

11. Kun Lajosné

 

takarítónő

12. Dienes Béla

 

karbantartó