Munkatársaink

MUNKATÁRSAINK 2022-2023

Kurtán Mónika                      igazgató                                           biológia tehetséggondozás

Herczegh Barna                    igazgatóhelyettes                              történelem tanár

Váradiné Béres Beatrix          igazgatóhelyettes                              tanító, gyakornok mentora

 

Ssz.

NÉV

FŐ FELADAT

EGYÉB FELADAT

1.

Árgyelán László

teniszórák vezetése

 

 

2.

Bereckiné Szabó Veronika

tanító

 

Boldogságóra programfelelős

3.

Brandtnerné Varró Andrea

 

tanító

osztályfőnök

4.

Cseke Szilvia

 

tanár: magyar irodalom és nyelvtan

osztályfőnök

5.

Enyedi-Sárosi Mária

tanító informatika műveltség területtel

osztályfőnök, robotika szakkör és tanulószoba vezető

6.

Farkas Csabáné

 

tanár: matematika, rajz, etika

 

7.

Frank Róbertné

 

tanár: angol

angol szakkör vezető, angol nyelvvizsga előkészítő vezető

8.

Gere Kata (gyakornok)

tanító, angol műveltség területtel

angol szakkör vezető

9.

Gyulai Andrea

 

tanár: matematika – fizika - informatika

osztályfőnök

10.

Hálóné Pozsár Erika

 

tanár: német, etika

osztályfőnök, napközis nevelő

11.

Herczeghné Balázs Gyöngyi

tanár: német, testnevelés

testnevelés munkaközösség-vezető, DÖK-mentor, DSK vezető, tanulószoba vezető

12.

Kiss Tamás

 

tanár: magyar

osztályfőnök

13.

Kissné Varga Katalin

tanító

DSK vezető, KT-elnök, Kézilabda az iskolában program felelőse

14.

Kocsisné Jován Ildikó

 

tanító

osztályfőnök

15.

Dr. Körtvélyesiné Bokross Eszter

tanár: magyar-történelem

osztályfőnök, történelem szakkör vezető

16.

Kulcsár Istvánné

angol tanár

 

osztályfőnök, angol szakkör-vezető és angol nyelvvizsgaelőkészítő vezető

17.

Dr. Lingvayné Bánszki Andrea

tanító, testnevelés spec. kollégium

osztályfőnök

18.

Magyar Emese

tanító, ének spec. kollégium

osztályfőnök, alsós munka-közösség vezető

19.

Nagy Ilona Éva

óraadó rajz tanár

 

20.

Nagyné Józsa Zita

tanító

gyermekvédelmi felelős

 

21.

Nagyné Tóth Julianna

 

tanító

osztályfőnök

22.

Némethné Kiss Marietta

tanító, tanár: ének-zene

osztályfőnök

 

23.

Puskárné Sós Gabriella

tanító

 

 

24.

Serra-Páka Szilvia

biológia-kémia tanár

 

természettudományos szakkör vezető, Út a középiskolába projektben mentor

25.

Strazsanecz János

 

tanár: informatika, technika

osztályfőnök

26.

Szakáll Ferencné

 

tanár: matematika, fizika

 

felsős munkaközösség vezető

27.

Szilágyi Baranyai Edit

 

tanító angol műveltség területtel

osztályfőnök

28.

Tornyi László

tanár: földrajz, testnevelés

DSK vezető

 

29.

Tóth Erzsébet

 

tanító

osztályfőnök, mérési rendszergazda

30.

Vargáné Hari Krisztina

tanító, fejlesztő pedagógus

iskolai alapítvány kuratóriumi tagja, Boldogságóra programfelelős

31.

Vereczki Viktória gyakornok

angol-német tanár

angol szakkör vezető

 

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ DOLGOZÓK

1. Körtvélyesi Henrietta

 

iskolatitkár

2. Timkóné Kovács Zita

 

adminisztrátor

 

3. Noveczki Szabina

 

 

adminisztrátor

 

4. Kiss Ilona

 

könyvtáros

5. Veress Mónika

 

6. Müllerné Schmidt Andrea

 

pedagógiai asszisztens

 

pedagógiai asszisztens

7. Tódor Tamás

 

informatikai rendszergazda

8. Balogh Katalin

9. Dér Istvánné

 

takarítónő

takarítónő

10. Kun Lajosné

 

takarítónő

11. Budár Csilla

 

takarítónő

12. Dienes Béla

 

karbantartó