Munkatársaink

BERETTYÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA  ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA TANTESTÜLET

1. Kurtán Mónika

  

igazgató - biológia - önértékelési team tagja

2. Herczegh Barna

 

igazgató helyettes - történelem - önértékelési team tagja

3. Váradiné Béres Beatrix

 

igazgató helyettes - tanító

4. Szakáll Ferencné

 

munkaközösség vezető - matematika - fizika

5. Magyar Emese

 

munkaközösség vezető - tanító - ének műveltségterület

6. Herczegné Balázsi Gyöngyi

 

munkaközösség vezető - testnevelő  német

7. Balogh István

 

informatika - etika

8. Brandtnerné Varró Andrea

 

tanító

9. Bukusné Tóth Lívia

 

történelem - magyar, DÖK-mentor

10. Cseke Szilvia

 

tanító magyar műveltségterület - tanulószoba vezető

11. Farkas Csabáné

 

matematika - rajz - etika

12. Gyulai Andrea Éva

 

matematika - fizika - napközis nevelő

13. Hajzer Imréné

 

matematika - kémia

14. Hálóné Pozsár Erika

 

német - etika

15. Kiss Tamás

 

magyar - könyvtáros

16. Kissné Varga Katalin

 

tanító - „Kézilabda az iskolában" program felelőse

17. Kocsisné Jován Ildikó

 

tanító

18. Kovács Zoltánné

 

tanító

19. Kulcsár Istvánné

 

tanító - angol műveltségterület

20. Dr. Lingvayné Bánszki Andrea

 

tanító - testnevelés műveltségterület - napközis nevelő

21. Mezei Szilvia Edit

 

tanító - természetismeret műveltségterület

22. Nagyné Józsa Zita

 

tanító - magyar mûveltségterület - fejlesztő pedagógus

23. Nagyné Tóth Julianna

 

tanító

24. Némethné Kiss Marietta

 

tanító - ének tanár - napközis nevelő

25. Pappné Erdei Anita

 

tanító

26. Strazsanecz János

 

informatika - technika

27. Szabó Ágnes

 

tanító - mérési rendszergazda

28. Szilágyi-Baranyai Edit

 

tanító - napközis nevelő

29. Tornyi László

 

földrajz - testnevelés

30. Tóth Erzsébet

 

tanító - mérési rendszergazda - önértékelési team tagja

31. Turzó Renáta

 

tanító - angol műveltségterület - táncszakkör vezető

32. Vargáné Hari Krisztina

 

tanító - fejlesztő pedagógus

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ DOLGOZÓK

1. Körtvélyesi Henrietta

 

iskolatitkár

2. Noveczki Szabina

 

adminisztrátor

3. Timkóné Kovács Zita

 

adminisztrátor

4. Kulcsár László

 

informatikai rendszergazda

5. Vásári Imréné

 

takarítónő

6. Balogh Katalin

 

takarítónő

7. Kun Lajosné

 

takarítónő

8. Dienes Béla

 

karbantartó

9. Rohodi Imréné

 

pedagógiai asszisztens

SZÉCHENYI ISTVÁN TAGISKOLÁBÓL ÁTTANÍTÓ PEDAGÓGUSOK 

1. Gallóné László Katalin

 

angol

2. Kovács Zoltán

 

biológia