Munkatársaink

Munkatársaink

BERETTYÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA  ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA TANTESTÜLET

1. Kurtán Mónika

  

igazgató – biológia - önértékelési team tagja

2. Herczegh Barna

 

igazgató helyettes – történelem – önértékelési team tagja

3. Váradiné Béres Beatrix

 

igazgató helyettes - tanító

4. Hajzer Imréné

 

munkaközösség vezetõ – matematika – kémia

5. Magyar Emese

 

munkaközösség vezetõ – tanító – ének mûveltségterület

6. Herczegné Balázsi Gyöngyi

 

munkaközösség vezetõ – testnevelõ – német

7. Madar Ferencné

 

munkaközösség vezetõ – gyógypedagógus, önértékelési team tagja

8. Balogh István

 

informatika - etika

9. Brandtnerné Varró Andrea

 

tanító

10. Bukusné Tóth Lívia

 

történelem – magyar

11. Cseke Szilvia

 

tanító magyar mûveltségterület – napközis nevelõ

12. Farkas Csabáné

 

matematika – rajz – etika

13. Hálóné Pozsár Erika

 

német - etika

14. Jászter Ferencné

 

angol

15. Jeneiné Árva Erzsébet

 

tanító

16. Kiss Tamás

 

magyar – könyvtáros

17. Kissné Varga Katalin

 

tanító - gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs – „Kézilabda az iskolában”program felelõse

18. Kocsisné Jován Ildikó

 

tanító

19. Kovács Zoltánné

 

tanító – DÖK-mentor

20. Kulcsár Istvánné

 

tanító – angol mûveltségterület – napközis nevelõ

21. Dr. Lingvayné Bánszki Andrea

 

tanító – testnevelés mûveltségterület - napközis nevelõ

22. Mihucza Andrea

 

utazó gyógypedagógus - szociálpedagógus

23. Nagyné Józsa Zita

 

tanító magyar mûveltségterület – fejlesztõ pedagógus

24. Nagyné Tóth Julianna

 

tanító

25. Nagy Tivadarné

 

tanító – napközis nevelõ

26. Pappné Erdei Anita

 

tanító

27. Petrikovics Lajosné

 

óraadó gyógypedagógus

28. Strazsanecz János

 

informatika – technika

29. Szabó Ágnes

 

tanító – mérési rendszergazda

30. Szakáll Ferencné

 

matematika – fizika

31. Szilágyiné Mezei Szilvia

 

természetismeret – fejlesztõ pedagógus – napközis nevelõ

32. Takács Attila

 

utazó gyógypedagógus - szociálpedagógus

33. Tornyi László

 

földrajz – testnevelés

34. Tóth Erzsébet

 

tanító – mérési rendszergazda, önértékelési team tagja

35. Tóthné Vass Anita

 

utazó gyógypedagógus

36. Turzó Renáta

 

tanító angol mûveltségterület – napközis nevelõ – táncszakkör vezetõ

37. Dr. Zákány Józsefné

 

tanító

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTÕ DOLGOZÓK

1. Körtvélyesi Henrietta

 

adminisztrátor

2. Noveczki Szabina

 

adminisztrátor

3. Gazsóné Incze Anita

 

adminisztrátor

4. Vásári Imréné

 

takarítónõ

5. Balogh Katalin

 

takarítónõ

6. Kun Lajosné

 

takarítónõ

7. Dienes Béla

 

karbantartó

8. Nagy-Jenei Lívia

 

gyógypedagógiai asszisztens

9. Rohodi Imréné

 

pedagógiai asszisztens

ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLÁBÓL ÁTTANÍTÓ PEDAGÓGUSOK

1. Kocsis Ágnes         ének

2. Tóth Gyula             ének

SZÉCHENYI ISTVÁN TAGISKOLÁBÓL ÁTTANÍTÓ PEDAGÓGUSOK 

1. Lencsésné Gál Mária

 

tanító – napközis nevelõ – tanulószoba vezetõ

2. Kovács Zoltán

 

biológia