1. osztályos beiratkozás

 

Beiratkozás az iskola 1. évfolyamára (2011. évi CXC. törvény)

 

50. §.: Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével - a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A beiratkozás időpontja: 2022. április 21-22.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

-       Születési anyakönyvi kivonat

-       Lakcímkártya

-       Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

-       Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolás:

○ óvodai szakvélemény,

○ SNI-s gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

-       Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról. Ha közösen nevelik/gyakorolják a nevelési jogot közös nyilatkozat szükséges, ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor hozni kell róla igazolást (szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; másik szülő halotti anyakönyvi kivonata; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete).

-       TAJ szám

-       Étkezési kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolások

○ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat vagy

○ igazolás tartós betegségről vagy

○ három- vagy több gyermek nevelése esetén szülői nyilatkozat elegendő.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma első évfolyamon

-       József Attila Általános Iskolában:     2 osztály

Iskolánk elérhetőségei:

Telefon: 06 54/402-052

Honlap: www.jozsefattilaiskola.hu

E-mail: iroda@jozsefa-bu.sulinet.hu