A tanév rendje

A tanév rendje

A TANÉV HELYI RENDJE  (tanítási napok száma: 180)

2017. szeptember 1. (péntek)  Elsõ tanítási nap
2017. október 30. – november 3. 

Õszi szünet
A  szünet elõtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2017. november 6. (hétfõ).

2017. december 8-ig   8. osztályos tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgákra (szülõ feladata, osztályfõnök segít)
2017. december 12-ig 8. osztályos tanulók Arany János Tehetséggondozó Programra történõ pályázatának beadása
2017. december 27. – 2018. január 2.  Téli szünet
A  szünet elõtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
2018. január 9 – április 27. - június 1. Fizikai állapot felmérése (NETFIT) 5-8.o-ban
2018. január 20. 1000 h  8. osztályosok központi írásbeli felvételije (matematika, magyar)
2018. január 25. 1400h 8. osztályosok PÓTLÓ központi írásbeli felvételije
2018. január 26. (péntek) Elsõ félév utolsó tanítási napja
2018. február 2. (péntek) A tanulók és szüleik értesítése az elsõ félévben elért tanulmányi eredményrõl
2018. február 9. (péntek)  Félévi tantestületi értekezlet
2018. február 19. Középiskolai jelentkezési lapok továbbítása.
2018. március 21-22.  A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége. (8. osztályos)
2018. március 29. – április 3. 

Tavaszi szünet
A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2018. március 28.. (szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

2018. április 27.   A középfokú iskolák megküldik a felvételrõl szóló értesítést a tanulónak és az iskolának.
2018. május 16. Nyelvi felmérés 6. és 8. évfolyamon.
2018. május 23.  Országos kompetenciamérés
2018. június 14. (csütörtök) Évzáró ünnepség a Bihari Alapfokú Mûvészeti Iskolában
2018. június 15. (péntek) Utolsó tanítási nap
2018. június 15. (péntek)  Ballagás a József Attila Általános Iskolában
2018. június 22. 900 h (péntek) Tanévzáró tantestületi értekezlet
2018. június 22. 1700 (péntek)   Ünnepélyes tanévzáró a József Attila Általános Iskolában

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

 

2017. szeptember 29. (péntek) 

Sportnap - Magyar Diáksport Napja

2017. december 22. (péntek)

Diák Önkormányzati Nap

2017. február 9. (péntek)

Félévi nevelõtestületi értekezlet

2018. március 10. (szombat)

Családi nap – Pályaorientációs Nap

2018. április 21. (szombati munkanap) 

Nevelõtestületi tréning

2018. június

1 nap osztálykirándulásra