Képgaléria - KEOP - 4. rendezvényApró lépésekkel a Földért!
Fenntarthatósági rendezvény a József Attila Általános Iskolában

A József Attila Általános Iskola, EPSZ 7-8.osztályos tanulói, valamint a Széchenyi István Tagiskola ugyanezen évfolyamos diákjai számára a „Fenntartható életmódot a gyermekeknek!” címû projekt negyedik rendezvénye valósult meg 2012. november 24-én. A pályázatot a Környezet és Energia Operatív Program írta ki, ésaz Európai Unió támogatta.

Ez alkalommal is 8 órakor indultak a programok. Elõször az Otthonunk címû filmet tekinthették meg a gyerekek, amely a ráhangolódás mellett komoly tényeket, megdöbbentõ adatokat is tartalmazott a globális felmelegedéssel összefüggõ problémakörben.

Manapság rengeteg tudományos írás és film foglalkozik azzal, hogy Földünk nagy bajban van, Világunknak globális, minden embert személyesen érintõ problémákkal kell megküzdenie, hogy a Föld még hosszú évtizedekig élhetõ legyen. Ez mindannyiunk érdeke, és kizárólag a világ egész népességének összehangolt, együttes feladata kell, hogy legyen. A film eleje szimplán a Föld ökoszisztémáját mutatja be. Majd a környezetszennyezés mai mértékét ábrázolja elképesztõ adatokkal, tényekkel alátámasztva. Las Vegas, New York, Los Angeles, Tokió és Dubai tipikus példái a pazarló világ fellegvárainak Összesen 60 ország fogyasztási szokásain keresztül vázolja fel számunkra a kérdés rendkívüli fontosságát.

Mindezekre a tartalmakra Pappné Erdei Anita, környezeti nevelõ is kitért elõadásában, amely követte a hazai alapanyagokból összeállított, tartalmas és tápláló tízórait.

A kooperatív foglalkozások során forgószínpadszerûen, három helyszínen zajlottak az események, Az újrahasznosítást megcélzó csoportmunka üzenete az, hogy mielõtt szemétté válik valami, azt fontosnak tartottuk megvenni. Ne dobjuk ki meggondolatlanul ezeket a tárgyakat, érdemes újrahasznosítani vagy újrahasznosíttatni, amit csak lehet. Így kevesebb lesz a szemét. Ennek jegyében Nagyné Tóth Julianna irányításával dobozok és mûanyag kupakok felhasználásával jármûveket barkácsoltak, Pappné Erdei Anitával újrahasznosított papírból makettet készítettek.

Az informatika szaktanteremben Strazsanecz János vezetésével ökológiai lábnyomot számítottak, és a környezettudatos gondolkodásmódot részletesen személtetõ weboldalakat is megismerhették. Ez az egyik legkedveltebb program a nap folyamán. A kapott értékeket a tanulók összehasonlítják, megbeszélik, hogy miért különböznek ezek a számok, elgondolkodnak rajta, hogyan csökkenthetnék az öko-lábnyomukat. Gyakran be is számolnak arról, hogy csak egy kicsit kellett odafigyelni, és máris elérték az eggyel kisebb értéket.

Nem sokkal a rendezvényt megelõzõen hirdettük meg a Gazdálkodj okosan! címû ötletpályázatot az iskola tanulói számára. A részt vevõ gyerekeknek egy hónapon keresztül meg kell figyelniük családjuk fogyasztási és életmód szokásait, kiemelve a fenntarthatóság szempontjából kedvezõtlen aspektusokat. Ezt követõen javaslatokat kell tenniük olyan változtatásokra, ami releváns fenntarthatósági problémát old meg, és reális, a család számára elfogadható alternatívát jelent.  A tíz legjobb alkotásból kiállítást rendezünk az iskola aulájában.

A projekt szervezõi fontosnak tartják az egészséges táplálkozás feltételeinek és a helyi termékek fogyasztási esélyeinek javítását, ezért zártuk a rendezvényt a helyi zöldségekben és gyümölcsökben bõvelkedõ, egészséges ebéddel.

Utolsó elõtti rendezvényünk volt ez, és - a projekt vége felé közeledve - egyre inkább foglalkoztat bennünket a programsorozat hatása. Nyilván van egy mérhetõ, produktumokkal alátámasztható hozadéka pályázatunknak, ezek a rajzpályázataink rajzai, valamint a fotópályázatunk fotói. Ezek az alkotások természetesen tükrözik készítõjük szemléletét, tudását a témával kapcsolatban. Az ismeretek egy részét a rendezvényeken szerezhették meg, a többit pedig egyéni kutatással az általunk ajánlott internetes oldalakról, televízióból, esetleg szakkönyvekbõl.

Reményeink szerint tartós eredményt is sikerült elérnünk tanulóink attitûdjének formálásával. Ez a fõ célunk, hogy a jövõ nemzedék környezettudatosan gondolkodjon, felelõsen vásároljon, ne halmozza maga körül és máshol sem a szemetet. Mi pedagógusok észrevesszük, hogy a gyerekek lekapcsolják a tantermekben és a folyosókon a villanyt. A szülõk visszajelzései is arról árulkodnak, hogy a rendezvényt követõen beszélgettek a Föld sorsáról, tanulóink elmondták az elképesztõ adatokat a látott film alapján, megbeszélték a globális felmelegedéssel összefüggõ problémákat családi körben. Közös vásárlások alkalmával komoly, felelõs vásárlóként viselkedve feltûntek nekik a túlcsomagolt termékek, odafigyeltek az élelmiszerek származására, sõt összetevõire is.

Bringázz a suliba! címû vetélkedõnk óta új kerékpártárolót kellett beszerezni, olyan sokan érkeznek két keréken iskolába. Ezzel nemcsak környezetükért, hanem saját egészségükért is sokat tesznek.

Elmondhatjuk, hogy intézményünkben már több százan vagyunk, akik tenni akarunk a Földünkért, kis lépésekkel haladunk a nemes cél felé.

Bukusné Tóth Lívia, Tóth Erzsébet
projektmenedzsment