Képgaléria - NTP-TFJ-18-TK-0034 - Olvasom, értem című pályázatSzínvonalas oktatást segítő játékokkal gazdagodtunk

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában működő Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint támogató által meghirdetett NTP-TFJ-18-TK-0034 kódjelű, a tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására kiírt pályázat keretében „Olvasom, értem” címmel 1 989 000 Ft-ot nyert. Az összeget teljes mértékben az alsó tagozatos anyanyelvi tehetséggondozást segítő tárgyi eszközök beszerzésére fordítottuk. Ezek az eszközök nagymértékben hozzájárultak a Berettyóújfalui Tankerület által immár 5. éve bevezetett mérés-értékelési eredmények jelentős javulásához.

A pályázat célja volt, hogy olyan programokat szerveztünk tanulóinknak, amelynek során fejlesztettük szóbeli és írásbeli kifejező készségüket, ezzel együtt bővítettük szókincsüket, ami hozzájárult a szöveg megértéséhez. Játékos, figyelemfelkeltő feladatok segítségével megszerettettük az olvasást. Az olvasás során fejlődött a helyesírásuk, a gondolkodásuk, a képi fantáziájuk. Kialakult a rutinszerű szóolvasás, aminek segítségével könnyebben elboldogultak az írott szövegben, a tanulnivalóban és a hétköznapi életben is. Az olvasás nem csak a tudásszerzés eszköze, hanem formálta a jellemet és egyben hasznos időtöltés is volt számukra. Közvetett célunk volt, hogy baráti kapcsolataikat személyesen éljék meg, élményhez jussanak. Szociális kompetenciájuk, szabálytudatuk fejlődött!

Az eszközök kiválasztásánál legfontosabb szempont az volt, hogy a tanítási órákon megszokott módszerektől eltérően, sokkal játékosabb formában fejlesszük tanulóinkat. Olyan élményt és tudást adtunk, ami a tanulók kikapcsolódását, feltöltődését szolgálták tanórai kereteken kívül. Az anyanyelvi intelligencia fejlesztése hihetetlenül fontos feladatunk. Ezek a társasjátékok közvetlen módon, az élményszerzés mellett fejlesztették a szókincset, a szövegértést, a szövegalkotási készséget, ezek mellett az induktív, deduktív és a problémamegoldó gondolkodást is. A bábjáték sokoldalú, komplex hatása miatt nagyon alkalmas módszer volt a gyermeki személyiség fejlesztésére. Segített a kapcsolatok kialakításában. Színes világa örömérzetet, vidámságot keltett a gyermeki lélekben, s ez a beszédét is színesebbé tette.