Képgaléria - KEOP - 2. rendezvényFenntartható életmódot a gyermekeknek!

A József Attila Általános Iskolában 2012. szeptember 29-én rendeztük meg a KEOP-6.1.0/A/11-2011-0133 kódszámú, „Fenntartható életmódot a gyermekeknek!” címû pályázat második rendezvényét. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Az elsõ programsorozat még a tavalyi tanévben a 7-8.-osoknak szólt, most a 3-4.-es korosztály 70 tanulója volt a célcsoport.

Minden rendezvényünk forgatókönyve azonos, pusztán a tartalmakban van különbség. A programok célja minden esetben a környezettudatos gondolkodásmód megismertetése, terjesztése, ösztönzése.

Ez alkalommal a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a My Friend, Boo címû jogtiszta rajzfilm a rendezvény tematikájához szorosan kapcsolódó részeit vetítettük a kreatív délelõtt nyitányaként. Ezt követte a hazai alapanyagokból összeállított, tartalmas és tápláló tízórai elfogyasztása. A környezeti nevelõ, Pappné Erdei Anita Egy csepp is elég címmel elõadást tartott hangsúlyozva a film üzenetét, az egyéni felelõsség fontosságát, valamint az energiatakarékosság szükségességét. A My Friend, Boo utolsó három epizódja ráirányította a figyelmet a víz nélkülözhetetlenségére, valamint az ivóvíz értelmetlen pazarlására, amelyet továbbfûzve az elõadó már a vízgazdálkodási problémákra is felhívta a figyelmet, majd az ivóvíz otthoni megtisztításának elõnyeirõl és hátrányairól is beszélt.

 A prezentáció megtekintése után a gyerekek megbeszélték tapasztalataikat az elõadóval, megfogalmazták, hogy egy kis odafigyeléssel akár õk is képesek tenni a környezetükért. Rácsodálkoztak arra, hogy olyan apró dolgokkal is, mint a csöpögõ vízcsap elzárása, a fürdés helyetti zuhanyzás, vagy a nem folyó vízcsap melletti fogmosás - a környezettudatos magatartás jegyében - hozzájárulnak a természeti környezet védelméhez. Az eszmecserét kiscsoportos foglalkozások követték. Szándékaink szerint a kooperatív munkaforma során tovább mélyíthették az eddig megszerzett tudást. A forgószínpadszerûen, három helyszínen zajló csoportfoglalkozásokon Jeneiné Árva Erzsébet tablót készített a gyerekekkel, Nagyné Tóth Juliannánál szellemi totót és keresztrejtvényt oldhattak meg, Pappné Erdei Anitával infokommunikációs eszközök bevonásával ökológiai lábnyomot számítottak. Javaslatot is tettek ennek az értéknek a csökkentésére, hiszen a szelektív hulladékgyûjtés, a kerékpárral közlekedés, a hazai termékek vásárlása többnyire számukra is megvalósítható. Fontos célja volt még a projektnek a környezettudatos gondolkodásmódot részletesen személtetõ weboldalak megismertetése a diákokkal.

A rendezvény utolsó momentumaként meghirdettük a Ne pazarolj! címû rajzpályázatot az iskola tanulói számára.

A fenntartható életmód egyik meghatározó tényezõje a táplálkozás. A projekt fõbb céljainak figyelembe vételével hazai élelmiszerekbõl álló, tartalmas ebédet biztosítottunk a résztvevõknek.

Úgy gondoljuk, hogy természeti környezetünk megõrzésének sikere attól is függ, hogy mennyire fogadjuk el elsõdlegesnek az élõ környezet létfontosságú funkcióinak védelmét, mennyiben vagyunk hajlandóak olyan fogyasztói szokásokat és életmódot választani, amelyek nem vezetnek a létfenntartó környezeti folyamatok tönkretételéhez. Rendezvényeinkkel a gyerekek természethez való attitûdjét szeretnénk az elõbb említett céloknak megfelelõen átformálni.                                                                                               

Berettyóújfalu, 2012. szeptember 29.

Bukusné Tóth Lívia, Tóth Erzsébet
projektmenedzsment