TÁMOP 3.1.4.

Tehetséggondozás 1. osztályban

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a TÁMOP 3.1.4. B- 13/1-2013-0001. „KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN ” kiemelt projekt keretében pályázatot hirdetett Mentoráló intézményi mûködés kialakítására, melynek célja a pedagógiai hatékonyság és a tanulói eredményesség növelése. 

Pappné Erdei Anita és Tóth Erzsébet „Tehetségbeazonosítás és tehetséggondozás 1. osztályban” címû módszertani modellel sikeresen pályázott. A program megvalósítása során havi egy alkalommal hospitálási lehetõség és kéthavonta mûhelymunka, workshop biztosításával járulnak hozzá az adaptáció sikeréhez és a hálózati tudásmegosztáshoz. Iskolánk képviseletében Kurtán Mónika igazgatónõ 2014. november 4-én Budapesten ünnepélyes keretek között vette át a Mentoráló intézményi címet.

A Berettyóújfalui Tankerület és megyénk más intézményeibõl érkezõ érdeklõdõ pedagógusok októberben Pappné Erdei Anita vezetésével kiscsoportos interaktív foglalkozást láttak, melynek témája a matematikai gondolkodás fejlesztése, a mûveletfogalom kialakítása volt.

Az anyanyelv elsajátítása, a szókin­csünk bõvülése egész életünkön át tart, és iskolai keretek között nagy hangsúlyt kell fektetni ennek fejlesztésére. Ezért választotta a novemberi foglalkozás témájának Tóth Erzsébet a szókincsfejlesztést.

A tanítónõk a foglalkozások után bemutatták kollégáiknak, hogy elsõ osztályban milyen módszerekkel azonosítják be az átlagostól érdeklõdõbb és jobb képességû gyerekeket, akik késõbb kitartó munkával versenyeken eredményesen szerepelhetnek.