A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Nemzeti Tehetség Programáltal kiírt„A magyar anyanyelvi, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetséggondozó programok támogatása” című, NTP-ATP-20-0019 kódszámú pályázat keretében „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós” elnevezésű program megvalósítására 1 000 000 Ft összeget nyert.

Támogató Szervezet a Miniszterelnökség.

Célunk a szóbeli és írásbeli választékos kifejezésmód gazdagításával, az anyanyelvi műveltség, a megismerő képességek, a digitális kompetencia és a kritikus gondolkodás fejlesztése volt.  Az anyanyelvi kultúra fejlesztése mellett, az intézmény negyedik osztályos tanulóinak, élményekben gazdag előadásokat, programokat szerveztünk. Volt könyvtári mesetúra, múzeumpedagógiai foglalkozás, zenedélután, kézműveskedés. Felidéztük a magyar nép hagyományait, a nemzeti ünnepeket, az emléknapokat. Megismertük Berettyóújfalu város kortárs költőit, előadó művészeit. Felkutattuk városunk irodalmi emlékhelyeit. Egynapos tanulmányi utat szerveztünk településünk építészeti emlékeinek a felkutatására, és megcsodáltuk a helyi kiállításokat.