Szakmai terv

Infrastrukturális fejlesztés a zenemûvészetért a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskolában

Cél: a köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése, a hátránykompenzáció elõsegítése és a minõségi oktatás megteremtése.

Pályázó: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

A projekt leírása:

A cél egy új, a zeneoktatást szolgáló akadálymentesített épület építése. A tervezett épület 2 szintes lesz. A földszinten szolfézs termek, ütõterem, igazgató és igazgatóhelyettesi iroda, tanári szoba, aula és két próbaterem kerül kialakításra. Az emeleten további zenetermek lesznek. Valamennyi zenemûvészeti terem megfelelõ hangszigeteléssel és akusztikai adottságokkal lesz ellátva. A fejlesztés keretében sor kerül a hiányzó eszközök, tanulói és tanári hangszerek pótlására, valamint a digitális kompetenciafejlesztéshez hiányzó informatikai eszközök beszerzésére.

Az intézmény olyan oktatási módszereket fog folytatni, melyek a hátrányos helyzetû tanulók oktatásánál és a tehetséggondozás során is alkalmazhatók. Csökkentik a tanulói lemorzsolódást és a végzettség nélküli iskolaelhagyást; támogatják a tehetségbeazonosítást és – fejlesztést.

A projekt megvalósításának tervezett zárása: 2020. március 31.