NTP-MTTD-18-0080 - Fedezzük fel a rejtelmeket! című pályázat

 

Fedezzük fel a rejtelmeket! (NTP-MTTD-18-0080)

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában működő Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola már hosszú évek óta elkötelezettje a tehetséggondozásnak. Ennek keretében 2015-ben elnyertük az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. Rendszeres pályázataink révén is segíteni próbáljuk a tehetséges diákok azonosítását, tehetségük gondozását és a szülői házzal a tehetséggondozást szolgáló folyamatok megismertetését. Ezt szolgálta a 2018/2019-es tanév során az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA támogatásával, az EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ lebonyolításában iskolánkban megvalósuló FEDEZZÜK FEL A REJTELMEKET című pályázati program.

A projektet 2 pedagógus írta és valósította meg. Farkas Csabáné a matematika-logikai és Kurtán Mónika a természettudományos tehetséggondozást végezte. A 60 órás komplex tehetséggondozó program során a tervnek megfelelően, 2018 szeptemberétől zajlottak a foglalkozások. A 60 órás program kiegészült szakemberek előadásaival és szakmai, de élményt adó kirándulásokkal. 2018.11.10-én Vécsei Tibor a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnöke tartott érdekes foglalkozást Berettyóújfalu és környékének vízrajzáról, természeti adottságairól. 2018.11.19-én a debreceni Agóra NI Akadémia előadásán vettünk részt, ahol mindennapi életünk csodáit magyarázták meg, mindenki számára közérthetően és élményszerűen, kísérletekkel prezentálva. 2019.04.29-én csoportos foglalkozás volt a szülőknek. Természetesen a szülők segítsége nélkül nem lehetne sikeres a program, ezért fontos volt a szülőkkel való kapcsolattartás, információ csere, ezen információcserének egyik terepe volt a csoportos foglakozás a szülőkkel. Ezen kapcsolattartás főbb tartalmi jellemzői voltak, hogy igyekeztünk azonos követelmény rendszert kialakítani, közösen értékelni pozitív, esetlegesen negatív változásokat is. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek érzelmi támogatásával is közös hullámhosszon legyünk. Igyekeztünk objektíven kezelni a dolgokat, törekedtünk arra, hogy a szülők és gyermekek megtalálják az egyensúlyt a biztatás a tehetség felkarolása, illetve a személyiséget kórosan romboló, pusztító sztárolás között. 2019. május 16-17-én került sor a 2 napos tanulmányi utunkra, amely nagyon jól sikerült, minden tervezett programunkat sikerült megvalósítanunk: ELTE -Észbontogató tehetségsegítő programja, amelyet Dr. Róka András főiskolai docens tartott rendkívül látványos volt. BME-n a műszaki pálya sokaságáról kaphattak információt. A Csodák Palotája a játszva megismerés tárháza volt. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből adott ízelítőt. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum egyedülállóan reprezentálta a magyar mezőgazdaság történetét. 2019. május: A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium igazgatójának, MOL-tehetségdíjas biológia tanárjának, Dr Futóné Monori Edit és Prof. Dr Kurtán Tibor a Debreceni Egyetem Szerves Kémia Tanszékének előadásai nem csak figyelemfelkeltőek voltak, de a pályaorientációban is több tanulónak impulzust, sok információt nyújtottak.

MIT NYERTEK DIÁKJAINK A PROGRAM ÁLTAL?

A programban résztvevő gyerekeknek mind az általános intellektuális képességük, mind a matematikai és természettudományos gondolkodásuk fejlődött. Lehetőségünk volt arra is, hogy feltérképezzük a tanulók gyengeségeit, erősségeit. Ennek alapján törekedtünk olyan fejlesztés megvalósítására, amely lehetővé tette, hogy olyan ismeretekre tegyenek szert, amelyek a hagyományos órai oktatás során nem lehetségesek. Szintén hasznosnak bizonyult a gazdagító anyagok feldolgozása a foglalkozás során, így a nehezebb feladatok megoldása még jobban elmélyítette az eddigi tudásukat, azt alkalmazó szintre emelte. A program során sikerült olyan foglalkozásokat beiktatni, amelyek a mindennapi élet problémáival és szükségleteivel kapcsolódnak össze. A tehetséggondozó foglalkozások keretében sok helyi, regionális, megyei és országos versenyen is szerepeltek tanulóink sikeresen. Fontosnak tartottuk, hogy a versenyt inkább játéknak tekintsék, mint vizsgának. Nem akartuk, hogy a tehetséggondozást a versenyre való felkészüléssel azonosítsák, hisz meglátásunk szerint a verseny csak egy része a tehetséggondozásnak.

2 napos tanulmányi kirándulás Budapestre

Csoportos foglalkozás szülőknek

Dr. Futóné Monori Edit előadása

Eredményes tehetséggondozottak

Látogatás az AGÓRA tudományos élményközpontban

 

Tehetséggondozó foglalkozások

 

Vécsei Tibor szakaszmérnök előadása