Fenntartható életmódot a gyermekeknek!

A József Attila általános Iskolában a  2012-ben  rendeztük meg a Környezet és Energia Operatív Program által kiírt, KEOP-6.1.0/A/11-2011-0133 kódszámú, A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzõ kampányok címû pályázat  rendezvényeit. A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

A projekt célja a fogyasztók (az iskolai tanulók) környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése volt, fõleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés, szabadidõ) a fenntarthatóbb választási lehetõségek népszerûsítésével. Ebbõl a szempontból az iskolai nevelés kritikus jelentõségû. Ismereteket kell szerezni, készségeket, hozzáállást, értékrendet kell formálni természeti környezetünk megõrzése érdekében. A pályázat konkrét célja a kompetens és felelõs fogyasztói magatartás elterjesztésének segítése is. Megadott forgatókönyv szerint öt rendezvény valósult meg az iskola 350 tanulójának aktív részvételével.  A programok célja minden esetben a környezettudatos gondolkodásmód megismertetése, terjesztése, ösztönzése. Az rendezvényeken az Otthonunk és a My Friend, Boo címû filmeket vetítettük, amelyek felhívták a figyelmet a globális felmelegedés veszélyeire és az ezzel összefüggõ problémákra. Az ezt követõ elõadások arra irányították rá a gyerekek figyelmét, hogy szokásaik átalakításával jelentõsen csökkenthetik ezt a környezeti veszélyt. Miután megbeszélték tapasztalataikat az elõadóval, forgószínpadszerûen kiscsoportos foglalkozásokon vettek részt, ahol különféle tevékenységekkel fejleszthették kreativitásukat.  Minden tanuló kiszámította az ökológiai lábnyomát, természetesen megfelelõ infokommunikációs eszközök bevonásával. Javaslatot is tettek ennek az értéknek a csökkentésére, hiszen a szelektív hulladékgyûjtés, a kerékpárral közlekedés, a hazai termékek vásárlása többnyire számukra is a fenntarthatóság irányába mutat. Fontos célja volt még a foglalkozásoknak a környezettudatos gondolkodásmódot részletesen személtetõ weboldalak megismertetése a diákokkal. A nap végén minden tanuló, aki részt vett a foglalkozásokon, egy értékes kiadvánnyal térhetett haza(Roca Nuria.Környezetünk 3 õre, Gévai Csilla:ínagyon zöld könyv).

A két tanév során öt vetélkedõt hirdettünk meg, ezek közül az elsõ, nagy sikert aratott rendezvény volt a Bringázz a suliba! Minden osztályból öt tanuló vállalta, hogy egy hónapon keresztül a lehetõ legtöbbször érkezik kerékpárral az iskolába. A rajz-és fotópályázatokat Ne pazarolj! címmel hirdettük meg, a gyönyörû alkotások azóta is díszítik iskolánkat ezzel is hangsúlyozva a projekt céljait. A Gazdálkodj okosan! irodalmi jellegû pályázatunkra igazi kis remekmûvek érkeztek, ezek az alkotások arról tanúskodnak, hogy a jövõ generáció igen komolyan veszi, és felelõsen kezeli a környezetvédelemmel összefüggõ problémákat. A vetélkedõk díjazásánál, az ajándéktárgyak beszerzésekor is figyelembe vettük a környezettudatos vásárlás szempontjait.

Az iskola aulájában megtekinthetõ egy kiállítás újrahasznosított használati tárgyakból. Ezen produktumok elkészítésében minden osztály tanulói ( gyakran szüleik is) részt vettek.

A fenntartható életmód egyik fontos eleme a táplálkozás. Minden rendezvényen a projekt fõbb céljainak figyelembe vételével hazai élelmiszerekbõl álló, tartalmas tízórait és ebédet biztosítottunk a résztvevõknek.

Az iskolai tanulók segítségével is szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy az uralkodó fogyasztói szokások sokszor ellentétesek a fenntarthatóság elveivel. Egy kis odafigyeléssel változtathatunk ezen. Természeti környezetünk megõrzésének sikere attól is függ, hogy mennyire fogadjuk elsõdlegesként az élõ környezet létfontosságú funkcióinak védelmét, mennyiben vagyunk hajlandóak olyan fogyasztói szokásokat és életmódot választani, amelyek nem vezetnek a létfenntartó környezeti folyamatok tönkretételéhez.

A szemléletformálással célunk a fenntartható fogyasztói minták és magatartás közvetítése minél szélesebb körben. A rendezvénysorozat kapcsán iskolánk minden tanulója, valamint a Széchenyi István Tagintézmény számos tanulója érintve volt, a gyerekek, a szülõk és a nagyszülõk is örömmel számolnak be a gyerekek attitûdjének megváltozásáról. 

Bukusné Tóth Lívia, Tóth Erzsébet
projektmenedzsment