A jó barát lelkem másik fele


„Nemcsak azért szeretlek, ami vagy, hanem amivé válok, amikor velem vagy!”

Társas kapcsolataink befolyásolják személyiségfejlődésünket. Ilyen a barátság, a családi kapcsolataink, és a mi kis osztályközösségünk is. Vannak olyan kapcsolatok, amiket magunk választunk, és olyan is, amiket kapunk. Nagyon fontos hogy energiát fektessünk be, a jó közösség kialakítására. Kiemelt jelentőségű, hogy az osztályba támaszt nyújtsunk, legyen olyan az osztályban, akikben megbíznak, és a legfontosabb SZERESSÜK egymást. Boldog gyerekek között szorosabb a kapcsolat. Akik pozitívak a környezetük felé, azokra az osztály is szívesebben tekint. Hiszen ők barátságosabbak, energikusabbak, szeretik a többiek a társaságát. Minden boldog kapcsolat alapja a szeretet. Egy jó közösségben az egyéni lehetőségek és teljesítmények, messze túlszárnyalják mindazt, amire egyedül lennének képesek.

Ebben a hónapban felismertük azt, a társas kapcsolatok főszereplői ők maguk. Ezeket a kapcsolatokat folyamatosan ápolni kell, törődni kell velük. Ennek érdekében több boldogságórát is tartottunk.

Az órákat relaxációval, ill. beszélgetőkörrel kezdtük. Fontos dolog megtanulni a kisiskolásoknak, hogy figyeljenek egymásra, hallgassák meg egymást.

Szeretethíd: elmondták a gyerekek egymásnak, mi az, amit szeretnek egymásban, ezzel is erősítve a pozitív kapcsolatokat. Elkészítettük osztályunk Barátság pókhálóját, ami rendkívül jól sikerült. Voltak olyan gyerekek, akik nem tudták merre induljanak, hiszen több baráti kapcsolatot is ápolnak. Ennek ellensúlyozására elkészítettük a Barátság ujjlenyomatot, amikor minden kis baráttól lehetett kérni egy látható „nyomot”, ezzel megjelenítették azt, ami a szívükben van.  Majd ezt ki egészítették rajzzá a gyerekek, hihetetlen kreatív alkotások születtek.

Több olyan mesét és történet ismertünk meg a hónap során, ami a barátságról, állatok barátságáról, emberek és állatok barátságáról és társas kapcsolatokról szól. Sok mesét el is báboztak a  gyerekek. Moziban is voltunk, megtekintettük a Jetikölyköt: sodró lendületű mozi az ember és környezete harmonikus kapcsolatának fontosságára hívja fel a figyelmet, melyben fontos szerephez jut a képzelet és a varázslat. A gyerekek és a különleges képességekkel bíró jeti kalandos utazásán keresztül mesélnek nekünk olyan fontos dolgokról, mint a barátság, a felelősség.

Barátsággal kapcsolatos közmondásokat is értelmeztünk az órák során.

Elkészítették a gyerekek egymásnak a barátságkarkötőket. A barátság karkötő meglehetősen nagy múltra tekint vissza, hiszen már az az Amerikában letelepedő indiánok is készítettek egymásnak olyan ékszereket, mellyel az összetartozásukat erősítették. Osztályunkban is a gyerekek, a barátaik csuklójára kötötték, a különböző technikákkal elkészült karkötőket.

Nagyon szerették a gyerekek a hónap dalát, és hogy boldogok vagyunk, mi megmutattuk MINDENKINEK!

Az igazi csoda abban rejlik, hogy minél többet osztunk meg másokkal, annál gazdagabbak leszünk.