1. osztályos beiratkozás

Tisztelt Szülők!

BEIRATKOZÁS

a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola

1. ÉVFOLYAMÁRA

 

Személyes úton történő beiratkozás időpontjai:

2023. április 20. (csütörtök) 2023. április 21. (péntek)

 

A beiratkozás gyorsabb és könnyebb lesz, ha előtte az alábbi dokumentumok fotóját vagy szkennelt formáját feltöltik a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap felületen. Az oldalon a jobb felső sarokban lévő ’Bejelentkezés’ gombra kattintva, majd az ’Új ideiglenes felhasználó’ funkciót kiválasztvakapnak belépési jogosultságot a beiratkozáshoz, a dokumentumok feltöltéséhez. (Ehhez segítséget ad egy youtube video, melyet a https://www.youtube.com/watch?v=qHTwy-h2o6E linkre kattintva tudnak megnézni.)        

 

(A gyermeket abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, iskolába kell íratni. Ezt akkor is meg kell tenni, ha a gyermek még egy évig az óvodában marad. Illetve ismételten be kell íratni, ha 6 évesen, 2022-ben már beíratták.)

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • Születési anyakönyvi kivonat
  • Személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány
  • Lakcímkártya
  • TAJ kártya
  • A gyermek adóazonosítója
  • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról (Az üres nyilatkozatot az óvodáknak megküldjük, illetve innen letölthető: szülői felügyeleti jog)

-       ha közösen nevelik/gyakorolják a nevelési jogot közös – mindkét szülő által aláírt - nyilatkozat szükséges,

-       ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor hozni kell róla igazolást     

            (szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; másik 

            szülő halotti anyakönyvi kivonata; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete).

  • Nyilatkozat az etika vagy hit- és erkölcstanoktatás választásáról

Ehhez a nyilatkozat innen letölthető: Hit és erkölcstan

  • Ha van, akkor a következő dokumentumok is szükségesek:

-       szakértői vélemény a sajátos nevelési igény vagy a BTMN megállapításáról;

-       határozat gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről;

-       tartós betegségről szóló igazolás.

A szülőt a szabad intézményválasztás joga az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint továbbra is megilleti, mely értelmében a szülő szabadon megválaszthatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel.

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET A BEIRATKOZÁSKOR!           

                                                                                                     Kurtán Mónika

                                                                                                    intézményvezető