Hírek - Sportnap - 2017Sportnap - 2017

vissza...

2017.10.05, 06:31

Reggel 7:45-kor kezdõdött a SPORTNAP a megnyitóval. Ezután bemelegítõ mozgás várta az alsósokat a kis tornateremben, ahol Kocsisné Zsiga Ivett gyermekaerobik oktató - szülõ tartott foglalkozást. A felsõ tagozat több mint 200 fõvel a BUSE pályára vonult ki, hogy atlétika jellegû feladatokat és állóképességet fejlesztõ akadálypályán vegyen részt.

Az alsó tagozatos kisdiákjaink színes programokban vettek részt:

  1. A pályán focisuli várta a gyereket.

  2. A kis tornateremben sorversenyeztek a gyerekek. 1-2. osztályos és 3-4. osztályos korcsoportokban zajlott a versengés. Felváltva a két korcsoport a tornaterem elõtti területen kiütõ játékban vett részt.

  3. A nagy tornateremben Kölyök Atlétika bajnokság zajlott. A bajnokság 6 állomáson folyt, forgószínpadszerûen.

  • Forma-1
  • Helybõl távolugrás
  • Térdelésbõl dobás
  • Célba dobás szivacs gerellyel
  • Sprint ingaváltó
  • Keresztszökdelések

Minden állomáson 10 percet töltöttek a csapatok.

A gyerekek nagyon élvezték a mozgást, versengést. Minden alsós tanulót megmozgattunk a három helyszínen. Ez fontos szempont volt a sportnap szervezésénél számunkra. A programok végén visszavonult minden osztály a tantermébe, ahol kicsit pihenhettek, míg várták az eredményhirdetést. Az okleveleket elkészítettük, és az ajándékokkal együtt a pályára mentünk. Itt zártuk a napot, ahonnan egyik osztály sem ment haza üres kézzel, labdákat és okleveleket vettek át.

Felsõ tagozatos nagy diákjaink:

A zenés bemelegítést követõen az 5-6. osztályosok 60 méteres síkfutásban, míg a 7-8. osztályosok 100 méteren mérték össze gyorsaságukat, ahol igen nívós eredmények születtek, mint a 400 méteres síkfutásban is. Majd váltófutással futottunk le osztályonként 2017 métert, amit a nap végén egyéniben is lehetett teljesíteni. Nagyon kitartóan szerepeltek tanítványaink.

Kis szusszanás után következett az akadálypálya, ami hét állomásból állt: kondi-park, kötélhúzás, kislabda hajítás, képességfejlesztõ feladatok (mint négyütemû fekvõtámasz, plank helyzet tartása, súlylökés,távolugrás, sorversenyek). Kellemesen elfáradt mindenki, felnõtt, gyerek egyaránt. A délelõtt zárásaként gyõzteseket hirdettünk. Mindenki élményekben gazdagon tért haza.