Hírek - Környezet- és egészségvédelmi hetekKörnyezet- és egészségvédelmi hetek

vissza...

2017.11.17, 08:37

Iskolánkban szeptember végén a Sportnappal vette kezdetét a „KÖRNYEZET- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI HETEK” programsorozata. Ezen a napon felsõs tanulóink a BUSE pályán, az alsósok pedig az iskola területén sportolhattak, játszhattak, mérhették fel fizikai teherbírásukat.

Ezt követõen, több héten keresztül sok színes elõadással, foglalkozással fókuszáltunk egészségünk és környezetünk védelmére, megóvására. Voltak egész iskolát megmozgató programjaink, de voltak osztályoknak, évfolyamoknak szólók is. Több versenyt is hirdettünk, ahol tanulóink témához kapcsolódó tudására voltunk kíváncsiak, valamint a jól rajzolók is kibontakoztathatták tehetségüket. Versenyeztek az osztályok is tantermük tisztaságával, szépítésével.  Gyûjtöttünk papírt, mûanyag kupakot, szárazelemet is, ahol szintén versenyre keltek az osztályok egymással, majd a legtöbbet gyûjtõket megjutalmaztuk.

Programjainkkal igyekeztünk tágítani diákjaink ismeretanyagát, lehetõséget kínáltunk szabadidejük hasznos eltöltésére úgy, hogy közben tudatosan vigyázzák egészségüket és óvják környezetüket. Nagyon sok kolléga dolgozott a programok színvonalas megtervezésében, megszervezésében. Ez azért nagyon fontos, mert nekünk, pedagógusoknak is feladatunk az, hogy tudatosítsuk diákjainkban, hogy Földünk, országunk, városunk sorsa a mi kezünkben van, mindenkinek kötelessége óvni, védeni környezetünket a jövõ nemzedéke számára.