Hírek - Iskolai beiratkozás – Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaIskolai beiratkozás – Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

vissza...

2018.04.09, 08:00


Időpontja:

2018. április 12. (csütörtök) 7.30 – 17.00 óráig

2018. április 13. (péntek) 7.30 – 17.00 óráig

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • A gyermek nevére kiállított lakcímkártya
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, azaz óvodai szakvélemény
  • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról

- ha közösen nevelik/gyakorolják a nevelési jogot közös nyilatkozat szükséges (édesapának is alá kell írnia, ezért ilyen nyilatkozatot minden óvodába küldünk, mert ez megkönnyíti a beíratást)

- ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor hozni kell róla igazolást(szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; másik szülő halotti anyakönyvi kivonata; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete).

  • A gyermek TAJ száma
  • A gyermek adóazonosítója
  • Ha van:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat,

- igazolás tartós betegségről,

- hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről határozat,

- szakértői bizottság véleménye SNI-ről, BTMN-ről.

Hány éves gyermeket kell beíratni iskolába?

Azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket.

Ezt a szülőnek, akkor is meg kell tennie, ha gyermeke még 1 évig az óvodában marad.

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET A BEIRATKOZÁSKOR!

Kurtán Mónika intézményvezető