Hírek - Berettyóújfalui József Attila Ált. Iskola és AMI felújított multifunkcionális épületének avatásaBerettyóújfalui József Attila Ált. Iskola és AMI felújított multifunkcionális épületének avatása

vissza...

2018.01.16, 06:40

2018. január 15-én ünnepélyes keretek között került átadásra a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola kívül-belül teljesen felújított multifunkcionális terme, melyet újra birtokba vehetnek az iskola diákjai.

Kiss Tamás pedagógus köszöntötte az átadón megjelenteket, Dr. Vitányi István országgyûlési képviselõt, Muraközi Istvánt, Berettyóújfalu város polgármesterét, Kapornai Juditot, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatóját, Pelyhéné Bartha Irént, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum fõigazgatóját, Gálné Tóth Klárát, a Vass Jenõ Óvoda és Bölcsõde igazgató asszonyát, a megjelent intézményvezetõket, a pedagógusokat és az iskola diákjait.

Kapornai Judit tankerületi igazgató asszony és Dr. Vitányi István országgyûlési képviselõ köszöntõ beszédét követõen az ünnepélyes szalagátvágás következett, mellyel Dr. Vitányi István, Muraközi István, Kapornai Judit és Kurtán Mónika átadta a felújított multifunkcionális termet.

A szalagátvágás után az iskola diákjainak mûsorára került sor, akik így ténylegesen is birtokba vehették az intézmény megújult egységét.

Elsõként az alsó tagozatosok Hecsedli néptánc csoportjának mûsorát láthattuk, akik Sárközi játékokat és táncokat adtak elõ.  Felkészítõ pedagógus: Turzó Renáta

Második produkcióként a Piruett Tánc Stúdiós alsó- és felsõ tagozatos tanulóink színvonalas – Sirályok címû – mûsorát láthattuk. Felkészítõjük az egyesület vezetõje: Simonyi Kitty

Az ünnepélyes átadó végén Kurtán Mónika, a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója néhány gondolattal zárta a rendezvényt. Igazgató asszony beszédébõl megtudtuk, hogy a multifunkcionális terem teljes felújítása, többek között a falak külsõ-belsõ salétromtalanítása, szigetelése, a tornapadló cseréje, nyílászárók felújítása történt meg. A beruházásra az intézmény takarékos gazdálkodása adott lehetõséget, a Berettyóújfalu Tankerületi Központtal való egyeztetést követõen.

Kurtán Mónika köszönetét fejezte ki a tankerületnek, hogy támogatta az épület felújítását és a munkálatokat végzõ vállalkozónak, hogy ezt a nagy volumenû beruházást rekordidõ alatt valósította meg.