Hírek - 2 pályázaton 2.750.000 Ft-ot nyertünk2 pályázaton 2.750.000 Ft-ot nyertünk

vissza...

2019.12.19, 13:10

A Nemzeti Tehetség Program keretében beadott pályázataink ebben az évben is sikeresek.

Alsó tagozatban szeretnénk több tehetséget, tehetségígéretet megszólítani ezzel a programsorozattal, amely kilép az iskola keretein kívül. Alapvető célunk: a múlt példáján keresztül tudatosítani és fejleszteni a mai kor erkölcsi normáit - tudásvágy, tolerancia, kitartás, becsületesség, edzettség, kreativitás, stb.

Felső tagozatban tehetségfejlesztő programunk fő iránya a matematikai gondolkodás erősítése és a természettudományos ismeretek fejlesztése. A diákok tehetséggondozó foglalkozásokon, 2 napos szakmai kiránduláson vesznek részt. 4 szakember fog számukra előadást tartani a tanév során. Ezzel, az élményeket adó programmal segítünk tanulóinknak a pályaorientációban, a továbbtanulási célok helyes megválasztásában is.