HírekELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSA

2021.03.13, 13:55

A 2021/2022-es tanévre történő beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16. 

Az 1. osztályosok beiratkozása kapcsán a jogszabály előírja az iskola körzethatárának közzétételét. Ugyanakkor a jogszabály előírja a SZABAD ISKOLAVÁLASZTÁS-t, azaz a szülő oda írathatja be a gyermekét ahova szeretné. Nemzeti Köznevelési Törvény 72. § (2) bekezdése kimondja: „A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően… szabadon választhat iskolát.”

 

BEISKOLÁZÁSI KÖRZET

Ady Endre utca, Andaháza puszta, Attila utca, Babits Mihály utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bánk bán utca, Bántó tanya, Bartók Béla utca, Belső major utca, Bem utca 28-tól végig, Benczúr utca, Bercsényi utca, Berettyólapos gátsor, Berzsenyi Dániel utca, Bethlen utca, Bihari utca, Botond utca, Csillag utca, Csonkatorony utca, Diófa utca, Dusnoki dűlő, Dózsa Gy. 41-től végig, Egressy Béni utca, Erkel Ferenc utca, Érmellék utca, Esze Tamás utca, Fazekas utca, Földvár utca, Füzes utca, Gacsakert utca, Gátőrház, Hajdú utca, Hargita utca, Hársfa utca, Hegedűs dűlő, Hérnekkert utca, Herpály utca, Hétvezér utca, Hold utca, Honvéd utca, Huszár Mátyás utca, Illyés Gyula utca, Ipari út, Jászai Mari utca, Jegyzőkert utca, József Attila ltp., József Attila utca, Juhász Gyula utca, Kádár vitéz utca, Katona József utca, Kazinczy utca, Kendereskert dűlő, Kerekes Gyula utca, Keresztesi út, Kert utca, Kinizsi utca, Király-hágó út, Kisfaludy utca, Kiss János utca, Kodály Zoltán utca, Kossuth utca 1-től 34-ig, Kovácsi dűlő, Kölcsey utca, Körtvélyes dűlő, Kőrös utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Körtvélyes dűlő, Köztársaság utca, Kréta köz, Krúdy Gyula utca, Külső major, Lenkei utca, Lipótkert utca, Lőtér utca, MHSZ lakóház, Magyar utca, Malom utca, Margitta utca, Maros utca, Matolcsi tanya, Mátyás utca, Monostor utca, Mérlegház utca, Mikes Kelemen utca, Millenniumi út, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy utca, Nádasdy utca, Nádor utca, Nagyváradi utca, Nap utca, Népliget utca, Nyáras utca, Nyárfa utca, Oláh Zsigmond utca, Orbán Balázs tér, Péterszegi utca, Radnóti utca, Salamon Béla utca, Sárostókert dűlő, Semmelweis utca, Sinka István utca, Szabó Pál utca, Szabolcska utca, Szalárdi János utca, Széchenyi utca, Szemere utca, Szentdemeter utca, Szigligeti utca, Szillér kert, Szillér utca, Szinyei utca, Szökő utca, Táncsics tér, Táncsics utca, Tarcsai utca, Tardy út, Tárogató utca, Tavasz körút., Teleczki major, Téglaparti út, Thököly utca, Toldi Miklós utca, Tomori Pál utca, Török Bálint utca, Váci Mihály utca, Vadaskert utca, Vágóhid utca, Vajda János utca, Vállalkozó út, Vasút utca, Vasúti őrház, Vécsey utca, Vörösmarty tér

NYILATKOZATOK AZ 1. OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSÁHOZ

 


1 MILLIÓ Ft TÁMOGATÁST NYERTÜNK ANGOL-TERMÉSZETTUDOMÁNYOS NYÁRI TÁBOR SZERVEZÉSÉRE

2021.02.03, 14:18

Frank Róbertné, Kulcsár Istvánné angol, Serra-Páka Szilvia és Kurtán Mónika biológia szakos tanárok 1 millió Ft támogatást nyertek az NTP-TÁB-20 azonosító számú, Hazai tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatása című alprogram keretében. Támogató a Miniszterelnökség és a Nemzeti Tehetség Program. A József Attila Általános Iskolában már 1. osztálytól tanulhat angol nyelvet minden gyermek, aki szeretne. Felső tagozatban emelt szintű angol nyelvoktatás fogja kezdetét venni 2021 szeptemberétől. A pályázat útján elnyert összeg lehetővé teszi, hogy felső tagozatos diákjaink 2021 júniusában egy tehetséggondozó táborban vehessenek részt Füzesgyarmaton, a strand szomszédságában. A táborban angol, természettudományos és informatikai fejlesztésben lesz részük a gyerekeknek. Angol szókincsük és kommunikációjuk fejlődik, természetmegismerő túrázásban és „rovarvadászat”-ban is részük lesz. Robot-rovart készítenek; interaktív, digitális angol programokat fognak használni, megtanulnak prezentációt készíteni és előadni, kirándulást tesznek a Dévaványai Túzokrezervátumba és nemzetközileg elismert szakemberek fognak előadást tartani számukra a Debreceni Egyetemről. A pályázati program 2021. június 30-ig kerül megvalósításra.

@https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823

@https://www.instagram.com/nemzetitehetsegprogram/ #nemzetitehetségprogram #mindentehetségszámít


1,5 millió Ft-ot nyertünk komplex tehetséggondozó programra a 2-3. osztályosoknak

2021.01.28, 08:50

Kocsisné Jován Ildikó és Magyar Emese pedagógusok pályáztak és nyertek az NTP-KNI-20 azonosító számú, A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása program keretében. Tehetséggondozó pályázatuk címe:  Sárkánykaland – mesék, legendák a dínóktól napjainkig. A szakkört a Miniszterelnökség és a Nemzeti Tehetség Program támogatta.

A 60 órás programban 16 fő 2. és 3. osztályos gyerek vesz részt. Alapvető célunk: műveltségterületeket átfogó élményt és tudást adni. A program komplexitása révén kiváló lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek motivációját fenntartva sokféle ismeretet, változatos tevékenységeket, munkaformákat ismerhessenek meg. A gyerekekhez közel álló mesék világától a zene, a természetismeret és a kézműves foglalkozásokon át eljutunk a tudományos gondolkodásig.

Ízelítő a tervezett programokból: Sárkánytabló készítése, Kincsesláda festése;  Tűzokádó sárkány készítése újrahasznosított anyagokból; Papírsárkány készítése, röptetése; Címerdomborítás; Mesealakok mézeskalácsból; Drámafoglalkozások; Élőszavas mesemondás; Közös mese- és versírás; Internetes kutatómunka; Vízisárkányok keltetése; Közös ének és zene; A dinoszauruszok kora, életmódja egy paleontológus szemével; Túrák, kirándulások; Lakoma sárkányfalatokból. A program 2021. június 30-ig tart.


A magyar kultúra napja

2021.01.22, 08:45

2021-ben a január 22-ét megelőző hét a magyar kultúra jegyében telt iskolánkban. Igyekeztünk minél többféle módon közelebb hozni a különböző életkorú tanulóinknak a magyar kultúrát, annak sokszínűségét és egyediségét.

Volt szókincskereső a hungarikumokhoz kapcsolódóan, kultúra napi totó, kultúrtörténeti totó, interaktív kvízfeladatsor, énektanulás, filmnézés /Hajdú-Bihar megye értékei, A Himnusz regényes története, „100 évvel Trianon után-Él Bihar élteti szent hite…”/ és a felsős tanulóink közül többen kultúra napi online szavalóversenyen vettek részt. Nagy örömünkre szolgál, hogy a tanulóink közül sokan napi szinten ápolják a magyar kultúrát, hiszen közülük sokan többek között a Zeneiskolába és a helyi néptáncsoportokba is járnak.

Hisszük és valljuk az énekelt dal szavait:

„Együtt dobban a szív, s benne dobban a szó

Magyarnak lenni, igenis jó!”


1 millió Ft-ot nyertünk az anyanyelv ápolására a 4. osztályosainknak

2021.01.14, 13:02

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 pedagógusa, Tóth Erzsébet és Szilágyi-Baranyai Edit a Nemzeti Tehetség Program „ A magyar anyanyelvi, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetséggondozó programok támogatása” című, NTP-ATP-20 kódszámú pályázat keretében „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós” elnevezésű program megvalósítására 1 000 000 Ft támogatást nyert.

Támogató Szervezet a Miniszterelnökség.

Cél: a szóbeli és írásbeli választékos kifejezésmód gazdagításával, az anyanyelvi műveltség, a megismerő képességek, a digitális kompetencia és a kritikus gondolkodás fejlesztése. Az intézmény negyedik osztályos tanulóinak élményekben gazdag előadások, programok szervezése: könyvtári mesetúra, múzeumpedagógiai foglalkozások, zenés előadás megtekintése, tanulmányi kirándulás, teadélután kedvenc meséinkkel. Városunk irodalmi emlékhelyeinek felkutatása. Berettyóújfalu város kortárs költőinek, előadó művészeinek megismerése.

A megvalósítás ideje: 2020. július 1. - 2021. június 30.