Hírek1 MILLIÓ Ft TÁMOGATÁST NYERTÜNK ANGOL-TERMÉSZETTUDOMÁNYOS NYÁRI TÁBOR SZERVEZÉSÉRE

2021.02.03, 14:18

Frank Róbertné, Kulcsár Istvánné angol, Serra-Páka Szilvia és Kurtán Mónika biológia szakos tanárok 1 millió Ft támogatást nyertek az NTP-TÁB-20 azonosító számú, Hazai tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatása című alprogram keretében. Támogató a Miniszterelnökség és a Nemzeti Tehetség Program. A József Attila Általános Iskolában már 1. osztálytól tanulhat angol nyelvet minden gyermek, aki szeretne. Felső tagozatban emelt szintű angol nyelvoktatás fogja kezdetét venni 2021 szeptemberétől. A pályázat útján elnyert összeg lehetővé teszi, hogy felső tagozatos diákjaink 2021 júniusában egy tehetséggondozó táborban vehessenek részt Füzesgyarmaton, a strand szomszédságában. A táborban angol, természettudományos és informatikai fejlesztésben lesz részük a gyerekeknek. Angol szókincsük és kommunikációjuk fejlődik, természetmegismerő túrázásban és „rovarvadászat”-ban is részük lesz. Robot-rovart készítenek; interaktív, digitális angol programokat fognak használni, megtanulnak prezentációt készíteni és előadni, kirándulást tesznek a Dévaványai Túzokrezervátumba és nemzetközileg elismert szakemberek fognak előadást tartani számukra a Debreceni Egyetemről. A pályázati program 2021. június 30-ig kerül megvalósításra.

@https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823

@https://www.instagram.com/nemzetitehetsegprogram/ #nemzetitehetségprogram #mindentehetségszámít


1,5 millió Ft-ot nyertünk komplex tehetséggondozó programra a 2-3. osztályosoknak

2021.01.28, 08:50

Kocsisné Jován Ildikó és Magyar Emese pedagógusok pályáztak és nyertek az NTP-KNI-20 azonosító számú, A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása program keretében. Tehetséggondozó pályázatuk címe:  Sárkánykaland – mesék, legendák a dínóktól napjainkig. A szakkört a Miniszterelnökség és a Nemzeti Tehetség Program támogatta.

A 60 órás programban 16 fő 2. és 3. osztályos gyerek vesz részt. Alapvető célunk: műveltségterületeket átfogó élményt és tudást adni. A program komplexitása révén kiváló lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek motivációját fenntartva sokféle ismeretet, változatos tevékenységeket, munkaformákat ismerhessenek meg. A gyerekekhez közel álló mesék világától a zene, a természetismeret és a kézműves foglalkozásokon át eljutunk a tudományos gondolkodásig.

Ízelítő a tervezett programokból: Sárkánytabló készítése, Kincsesláda festése;  Tűzokádó sárkány készítése újrahasznosított anyagokból; Papírsárkány készítése, röptetése; Címerdomborítás; Mesealakok mézeskalácsból; Drámafoglalkozások; Élőszavas mesemondás; Közös mese- és versírás; Internetes kutatómunka; Vízisárkányok keltetése; Közös ének és zene; A dinoszauruszok kora, életmódja egy paleontológus szemével; Túrák, kirándulások; Lakoma sárkányfalatokból. A program 2021. június 30-ig tart.


A magyar kultúra napja

2021.01.22, 08:45

2021-ben a január 22-ét megelőző hét a magyar kultúra jegyében telt iskolánkban. Igyekeztünk minél többféle módon közelebb hozni a különböző életkorú tanulóinknak a magyar kultúrát, annak sokszínűségét és egyediségét.

Volt szókincskereső a hungarikumokhoz kapcsolódóan, kultúra napi totó, kultúrtörténeti totó, interaktív kvízfeladatsor, énektanulás, filmnézés /Hajdú-Bihar megye értékei, A Himnusz regényes története, „100 évvel Trianon után-Él Bihar élteti szent hite…”/ és a felsős tanulóink közül többen kultúra napi online szavalóversenyen vettek részt. Nagy örömünkre szolgál, hogy a tanulóink közül sokan napi szinten ápolják a magyar kultúrát, hiszen közülük sokan többek között a Zeneiskolába és a helyi néptáncsoportokba is járnak.

Hisszük és valljuk az énekelt dal szavait:

„Együtt dobban a szív, s benne dobban a szó

Magyarnak lenni, igenis jó!”


1 millió Ft-ot nyertünk az anyanyelv ápolására a 4. osztályosainknak

2021.01.14, 13:02

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 pedagógusa, Tóth Erzsébet és Szilágyi-Baranyai Edit a Nemzeti Tehetség Program „ A magyar anyanyelvi, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetséggondozó programok támogatása” című, NTP-ATP-20 kódszámú pályázat keretében „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós” elnevezésű program megvalósítására 1 000 000 Ft támogatást nyert.

Támogató Szervezet a Miniszterelnökség.

Cél: a szóbeli és írásbeli választékos kifejezésmód gazdagításával, az anyanyelvi műveltség, a megismerő képességek, a digitális kompetencia és a kritikus gondolkodás fejlesztése. Az intézmény negyedik osztályos tanulóinak élményekben gazdag előadások, programok szervezése: könyvtári mesetúra, múzeumpedagógiai foglalkozások, zenés előadás megtekintése, tanulmányi kirándulás, teadélután kedvenc meséinkkel. Városunk irodalmi emlékhelyeinek felkutatása. Berettyóújfalu város kortárs költőinek, előadó művészeinek megismerése.

A megvalósítás ideje: 2020. július 1. - 2021. június 30.